Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępnośći

Deklaracja dostępności

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 Treści niedostępne

 Strona internetowa nie posiada wideotłumacza języka migowego.

 

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i "Przystań" -ul. Jasna 29

W odległości ok. 20 metrów od wejścia głównego Centrum znajduje się przystanek Kolonia Piekło Pogoria III. Linia autobusowa :  656 . W rozkładzie jazdy autobusu lini wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą  wejścia: 

1. Główne znajdujące się od strony ulicy Jasnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum. Do wejścia budynku prowadzą schody z 8 stopniami obarierowane z dwóch stron.  

2. Wejście od strony parkingu do Placówki "Przystań" dostępne całodobowo. Do wejścia budynku prowadzą schody z 8 stopniami obarierowane z dwóch stron.  

3. Wejście od strony prawej budynku do Placówki Nr 1 dostępne całodobowo. Do wejścia budynku prowadzą schody z 8 stopniami obarierowane z jednej strony. Placówka Nr 1 mieści sie na pierwszym piętrze bez dostępu do windy

W  budynku dostępne są w sposób wizualny informacje na temat rozkładu pomieszczeń. 

Wstęp do budynku jest możliwy dla osoby z psem asystującym,

Na terenie Centrum znajduje się dostępny  parking.

Centrum wraz z jednostkami przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO), jednakże w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówek, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia. Budynek posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z zasadami RODO.

Dojazd do siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 -ul.Ziołowa 28

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego  znajduje się przystanek Okradzionów-Spółdzielnia. Linie autobusowe :  603, 606, 612. W rozkładzie jazdy autobusów linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą wejścia: 

1. Główne znajdujące się od strony ulicy Ziołowej do Placówki Nr 2 i Nr 3 dostępne całodobowo. Do wejścia budynku prowadzą schody z 2 stopniami bez barierek. Placówka Nr 3 mieści sie na pierwszym piętrze bez dostępu do windy

2. Od prawej strony budynku jest umieszczony podjazd z barierkami prowadzący do wejścia bocznego.

W  budynku dostępne są w sposób wizualny informacje na temat rozkładu pomieszczeń.

Wstęp do budynku jest możliwy dla osoby z psem asystującym,

Przed posesją  znajduje się parking ogólnodostępny.

Jednostki przestrzegają zasad ochrony danych osobowych (RODO). W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówek, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia. Budynek posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z  zasadami RODO.

 

W budynkach przy ul. Jasnej i ul. Ziołowej:

- brak pętli indukcyjnych,

- brak platform oraz informacji głosowych

- brak oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynki przy ul. Jasnej i Ziołowej posiadają parking. Przy ul. Ziołowej dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

  

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.