KIEROWNICTWO

DYREKTOR

Piotr Jendrysek

Kim jest dobry wychowawca?


Dobry wychowawca to człowiek wiarygodny, który ma jasną i realizowaną hierarchię wartości. Autentycznie zaangażowany w życie dzieci, emanujący radością życia i cieszący się drobnymi rzeczami. Człowiek, który potrafi patrzeć z pozycji uwarunkowań drugiego człowieka, a więc widzieć świat oczami dziecka. Także taki, który nie osądza, wiele wymaga od siebie i innych, wspiera, lecz nie pobłaża.

Dobry wychowawca musi być sojusznikiem i opiekunem, musi umieć stworzyć z dzieckiem bliskie i bezpieczne dla niego relacje, musi umieć słuchać z życzliwością i uwagą, doceniać dziecko i wyrażać swoją sympatię do niego. Zawsze musi pamiętać, że niewłaściwe, a często i wrogie zachowania są przez dzieci przenoszone na niego z osób krzywdzących, dopuszczających się przemocy. Dlatego mówi się, iż osoba wychowawcy stanowi często tak naprawdę jedyne narzędzie pracy socjoterapeutycznej.


Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i socjoterapeutą. Ukończyłem studia z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania placówkami pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczymi oraz z zakresu psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. W POW „Przystań” pracuję od 2008 roku.