MIESZKANIE RODZINKOWE AMSTERDAM WYCHOWAWCY


Lider: Aleksandra Kusowska, zastępca: Kowalski Michał ,a także: pani Agata Stefańska-Hała, pani Aneta Przybyła, pan Krzysztof Zawadzki. Jesteśmy także bardzo silnie wspierani przez wolontariuszy, którym bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i okazane ciepło dla dzieci.


 

Aleksandra Kusowska

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

Alpinista Krzysztof Zawadzki


Krawczyk

Agata Stefańska-Hała
Przybyla

Aneta Przybyła


MichaƂ

Michał Kowalski